2020 GÖKYOL

Proje Adı

Sakarya 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

27.10.2014 tarihinde Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen “200 Yataklı Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Müştemilatı Yapım İşi” ne Atlı İnşaat ve Gökyol İnşaat ortaklığı ile katılımda bulunulmuş ve ihale sonucunda iş firmamızın uhdesinde kalmıştır.Fİmamız sözleşmesine uygun olarak tamamladığı projeyi ilgili kuruma devretmiştir.

YUKARI