2020 GÖKYOL

Proje Adı

İzmir Foça 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi

28.04.2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan “İzmir Foça 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım işi” firmamızın uhdesinde kalmıştır.

Firmamız sözleşmesine uygun olarak tamamladığı projeyi ilgili kuruma devretmiştir.

YUKARI