2020 GÖKYOL

Proje Adı

İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi Ek Bina Yapım İşi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 31.05.2016 tarihinde ihalesi yapılan “İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi Ek Bina Yapım İşi” firmamızın uhdesinde kalmıştır. Fİmamız sözleşmesine uygun olarak tamamladığı projeyi ilgili kuruma devretmiştir.

YUKARI