2020 GÖKYOL

Proje Adı

Düzce ASM + VSD + KETEM + HSL ve 112 ASHİ Yapım İşi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün ihale ettiği Aile Sağlığı Merkezi projelerinden olan “Düzce ASM + VSD + KETEM + HSL ve 112 ASHİ Yapım İşi” yapımı firmamız tarafından üstlenilmiştir. Fİmamız sözleşmesine uygun olarak tamamladığı projeyi ilgili kuruma devretmiştir.

YUKARI