2020 GÖKYOL

Proje Adı

Adana 250 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşi

TOKİ’den Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne devir olan “Adana 250 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesi 10.08.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, firmamız uhdesinde kalmıştır. Hastane inşaatlarında bir marka haline gelen firmamız bu işi de diğer işler gibi zamanından önce teslim etmek için var gücüyle çalışacaktır.

YUKARI